Skoleskyss i retur

For andre gang har Statens utdanningskontor i Rogaland opphevet vedtak i Strand der over 20 elever fratas gratis skoleskyss. I klartekst mener utdanningskontoret at kommunen mangler gode og rettferdige rutiner for behandling av skyss-saker.