Fortsatt nei til Åna-gass

Rådmannen i Hå fastholder i en innstilling til formannskapet at det «ut fra økonomien i prosjektet» ikke er aktuelt for Hå kommune å bevilge et tilskudd på en million kroner til et biogass-anlegger ved Åna kretsfengsel.