- Kjæme du, eller?

Kan ikkje eg få et forsprang, spurte brynejenta Sine Bjørnevik.Nei, sa stavanger— mannen Sigurd Vik. Fødene mot meg, beordretfotografen før vi talte til tre.