Stadig bedre poteter

12 av 115 partier med poteter oppfylte ikke kravene til kvalitet. Det er en framgang, ifølge Næringsmiddeltilsynet.