Kongens krypinn på Eiganes

Alle så at Ledaal trengte en ansiktsløftning. Grundigere undersøkelser viste at også halve skjelettet måtte skiftes ut.