Sparekniven skjer djupt i Suldal

Utekontora for legane bør bort. Ei ny barnehageavdeling på Sand blir lagt på is, og omsorgsetaten skal redusera utgiftene med nær 1,6 millionar kroner innan år 2003.