Beruset mann kjørte

Det er ikke uvanlig at det kommer berusede personer inn i butikken på Essostasjonen i Bekkefaret.