- Vanskelig å bruke fastleger på sykehjem

— Fastleger på sykebesøk til pasienter på sykehjem blir rotete og praktisk vanskelig. Kommunelegen i Stavanger avviser et slikt opplegg.