4 av 5 skadet av vold

77 prosent av sykehjemsansatte i Stavanger kommune er blitt skadet av vold på arbeidsplassen.