Ikke kontakt med hyttemennene

Rogaland politidistrikt hadde fredag kveld ennå ikke fått kontaktmed de to mennene som avviste de tre guttene mellom 13 år påBlåfjellhytta onsdag. Politiet håper at de to mennene har fått segen tankevekker etter å ha lest om saken i avisene, men utelukkerikke at de etter hvert kommer til å gå gjennom hytteboka for å fåkontakt med mennene.