Mangelfull bruksanvisning til kundene som kjøper basseng

Det står ikke noe i bruksanvisningen til bassenget om at badevannet skal tilsettes algemiddel eller klortabletter.