På trappa til Rogaland

Kva bispedømme skal ølensbuen tilhøyra?Kva nummer skal det stå på øyremerket til kyr og sauer? Kven skal ølensbuen røysta på under stortingsvalet til hausten?