Kvinnelige ledere et gode

Vi kvoterer ikke. Likevel er halvparten av kommuneledelsen i Sandnes kvinner, sier rådmannen.