Bybrua i verneplan

Bybrua, ferdigstilt i 1978, er blant 400 kulturminner som nevnes ien ny, nasjonal verneplan for veier, broer og veirelatertekulturminner. Riksantikvaren får planen i dag.