- Mer sommerteater, takk

— Sommerteater er det vi mangler i Stavanger, mener kultursjef Rolf Norås og ser gjerne for seg fore- stillinger i byens parker og uterom.