Ut av rådmannsskyggen

Den nye rådmannen i Haugesund får det ikkje akkurat til å ta fyrrundt seg. Ho understrekar sjølv at ho er nøktern og beskjeden,framstår ikkje som overdriven høfleg, men ein hyggelegsamtalepartner med kort veg til smil og latter.