Asyl-mottak gjødsler bygdene

Kjell Moen (H) tror utleie til asylsøkere vil vitalisere boligmarkedet.