Hver tredje bedrift miljøsynder

15 av 49 små og mellomstore bedrifter i Rogaland har ikkeakseptabel håndtering av sitt spesialavfall. Det vil si at rundt 30prosent av bedriftene ikke leverer helse-og miljøfarlig avfall tilgodkjent innsamler eller mottak, slik forurensingsloven ogspesialavfallsforskriften tilsier.