Færre begår selvmord

Antall selvmord øker i Norge, men i Rogaland er utviklingenpositiv. Kanadiske William A. Lang(t.v) lærer mennesker i Rogalandå oppdage selvmordskandidater. Torhild Ånestad(t.h) erprosjektleder for den statlige handlingsplanen mot selvmord.