Tor Helge Hetland

Tor Helge Hetland hadde ikke vært leder av Rogaland Skøytekretslenge før han oppdaget at sporten på anleggssiden var sørgelig pådefensiven. Det en gang så flotte isanlegget i Sørmarka var i ferdmed å bli historie. Antall dager med brukbar skøyteis minket forhvert eneste år. I bakgrunnen truet oppdaterte EU-krav med å stengehele anlegget. Kjemikaliene som kunne brukes for 20 år siden, erikke lenger lovlige.