Fylke i skifte

LØKKEVEIEN: — Gjennom de siste tiårene fram mot i dag har det i store deler av fylket vårt funnet sted så store kulturelle skifter at vi vanskelig finner tilsvarende endringer i andre deler av landet.