Ståkarakter fra havnefogd

Både Offshore & Marine ASA (OM) og Sandnes Havn KF kan godta den skisserte bruløsningen.