Setter i gang trygghetsdebatt

Trones og sentrum bydelsutvalg ønsker en debatt om hvilke tiltaksom kan settes i verk for å hindre kriminell aktivitet i bydelen.