Mange selvmord kan forhindres

Halvparten av dem som tar livet av seg, har ikke hatt kontakt med helsevesenet. Mandag starter en stor kampanje som skal få ned selvmordstallene.