• Pensjonert prosjektdirektør Georg Karl Gundersen (bak t.v.) og tidligere informasjonsrådgiver Nina Henriksen Sædberg ved det nå nedlagte Bybanekontoret, bak fulgte interessert med da bybanerapporten ble diskutert på politisk nivå i fylket. Ved bordet fra venstre rådmann Trond Nerdal, Liv Zazzera (Frp) og Fride Solbakken (uavh). Rune Nedrebø

Ønsker ikke høring om bybanen

Flertallet i fylkeskommunens kontroll— og kvalitetsutvalg ønsker ikke en åpen høring eller en ekstern gjennomgang av virksomheten ved bybanekontoret.