Mistanke om ruskjøring

En 18 åring ble stanset i natt på E39 mistenkt for å kjøre i påvirket tilstand.