Brøt seg inn i IT-bedrift

Flere knuste ruter i lokalene