Fotgjenger påkjørt i Stavanger

Rygget på fotgjenger i Stavanger sentrum.