• Prosjektdirektør Georg Karl Gundersen og informasjonsrådgiver Nina H. Sædberg ved Bybanekontoret.

Slik blir granskingen av Bybanekontoret

Fylkeskontrolldirektøren og Rogaland Revisjon mener det er grunnlag for å undersøke Bybane— kontoret bredt. Opprettelsen av kontoret i 2007, styringen av og rapporteringen fra kontoret skal under lupen, og granskingen vil ta måneder.