• Til tross for røde regnskapstall og mørke regnværsskyer over Jæren ser Terje Hamre lysere på framtiden for høghuset på Bryne. Tommy Ellingsen

Skyhøy rente for høghuset

Eierne av høghuset på Bryne skulle sikre seg mot høyere rente. Det må de betale for i dag.