• 15 pilegrimar traskar denne veka jærkysten. Den lange Brusanden er lagt bak. Fremst går Eva Gudbrandsen, Anne Lise Matre og Ellen Einervoll. Reidun Gudmestad

Pilegrimssteg over Jæren

Steg for steg, time for time legg dei vegen bak seg. Regnkleda blir tatt på, og av, nistepakken fortært, naudsynte kvilestopp blir tatt. Dei er pilegrimar over Jæren.