• 11 år gammel Pedro spiller piano, men han må vente to til tre år før han kommer inn på kulturskolen i Sandnes når de nå har flyttet til byen fra Sola. Moren, Marte Folkvord Ramirez, er fortvilet. Carina Johansen

Kjempekø, men de innenfor er fornøyde

Pedro Ramirez og 959 andre venter per i dag på plass i Sandnes kulturskole, men de som allerede er innenfor gir skolen svært gode skussmål.