• I dette krysset må Vegvesenet gjøre endringer etter flere ulykker.

Bygger om E39-kryss etter dødsulykke

Etter en dødsulykke i 2009 og flere mindre ulykker har Vegvesenet bestemt at et kryss på E39 på Mosterøy skal bygges om.