• Forsand trosser fylkesmannen og sier ja til TV-sending fra Preikestolen på selveste 17. mai.

NRK lager 17. mai-TV fra Preikestolen

NRK skal lage TV-innslag fra Preikestolen på selveste 17. mai.