• Kunstnerens ide er at de 100 meter lange fjellhallene i Ryfast skal ligge akkurat under øya Sør-Hidle, som en slags forankring. De skal være dråpeformet og lyssatt på en spesiell måte. Det blir ikke motgående trafikk, siden det er to tunnelløp.

Slik ser kunstner for seg Ryfast

I verdens lengste undersjøiske veitunnel skal det lages kunstige bruer i store, opplyste fjellhaller.