• Stavanger kommune får prisen hovedsakelig for sitt tverretatlige samarbeid med politiet, Rogaland fylkeskommune, helsestasjonene for ungdom og SLT for å redusere antall voldtekter og voldtektsforsøk i Stavanger de siste årene. Pål Christensen

- En pris for det stille arbeidet

I går fikk Stavanger full oppmerksomhet fra landets justisminister da kommunen ble tildelt regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for 2012.