• Ordførar i Hjelmeland, Trine L. Danielsen, la denne veka den siste hella på plass på løetaket i Vigatunet. Handverkar Sven Hoftun frå Ryfylkemuseet er også på taket. Ryfylkemuseet

Museumstun riggar seg for Ryfast

Når byfolk skal på søndagstur etter Ryfast har opna, vonar museumsdirektør Roy Høibo at mange av dei vel Vigatunet i Hjelmeland som turmål.