• Maria Aasland Johannessen (22) er Mensa-medlem og ringevikar i Orstad naturbarnehage. Der leser hun gjerne for Nora Killingland Voll (4) og broren Liam (2). Finn E. Våga

Forsker på supersmarte barn

Forskere skal kartlegge evnerike barn i barnehagene i Klepp. Maria Aasland Johannessen (22) måtte bli voksen før hun skjønte at hun er smartere enn de fleste.