• Sivert E. Kluge gikk gjennom Sandnes sine gater på hodet, godt hjuloet av Elin E. Bore. Anders Minge

På hodet gjennom Sandnes

60 innslag i Folketoget er nær rekord i Sandnes. Men alt gikk fint, og smilene overdøvet kulden. Sivert E. Bore valgte å ta toget gående på hodet.