• Mangel på tog fører til forsinkelser på Jærbanen mandag morgen. Geir Sveen

Ekstra togsett flyttet til Østlandet

Problemene på Jærbanen de siste par dagene skyldes blant annet at et togsett er flyttet over til Østlandet.