Bussen klarte ikke å stoppe

En personbil som stanset foran et fotgjengerfelt i Åsenveien, ble truffet av bussen bak.