• Tindafjellet vindkraftverk sett fra sørøstsiden av Skurvenuten. Vindturbinene er godt synlige. Industriområdet i forgrunnen er imidlertid sterkt forringende på landskapsbildet og turbinene vil i liten grad forverre situasjonen, i følge konsesjonssøknaden der illustrasjonen er hentet fra. FOTO: Multiconsult AS

Planlegger 12 vindmøller sør for Ålgård

Asko Rogaland har søkt om å få sette opp to vindmøller på Skurvenuten og tre på Tindafjellet. I tillegg kan det komme sju vindmøller i Nevlandsheia, øst for Ålgård. Tirsdag kveld skal folk få uttale seg.