• _ Mitt inntrykk er at kommunen selv erkjenner at de må starte en opprydning. De vil også få en tidsfrist av oss. Noen av forholdene vil måtte endres umiddelbart, og jeg tar det for gitt at den ulovlige tvangsbruken overfor elevene allerede er avsluttet, sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Sølvi Ona Gjul.

Foreldre vurderer politianmeldelse etter at utviklingshemmede elever ble straffet og krenket på skolen

Omfattende, systematisk og planmessig bruk av ulovlig tvang og makt. Det er Fylkesmannens foreløpige dom etter tilsyn ved en grunnskole for elever med utviklingshemming. Nå vurderer foreldre politianmeldelse