• Samferdselssjefen i fylket, Gottfried Heinzerling, vil utrede Strandgata som kollektivtrasé inn til Sandnes.

Samferdselssjefen: - Vi trenger tenkepause

Politikerne i Sandnes med ordføreren i front ble tatt fullstendig på sengen da fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling dro fram Standgata som mulig kollektivtrasé inn til sentrum.