• Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) besøkte i går Barne- og ungdomskonferansen 2013 for å snakke om regjeringens satsing på barn og ungdom. Jarle Aasland

Horne får så hatten passer

Barne— og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) trekker frem familien som den viktigste faktoren i en trygg oppvekst. – Familien blir mindre trygg med Frps alkoholpolitikk, mener sosiologiprofessor Willy Pedersen.