Trafikkulykke på Forus

Tre biler er involvert i en trafikkulykke på Forusbeen.