• Eldretrim for hjemmeboende i Lund. Johanne Skåland støttes av fysioterapeut Ingeborg T. Gjøtterud. Arkivfoto

Spreke eldre, færre pleiere

De eldre i Lund er så spreke at stadig færre trenger plass på sykehjemmet. Baksiden av medaljen er at åtte deltidsansatte i tilsammen 4,1 årsverk blir sagt opp.