• Fronten på Terje Hauans bil bærer preg av sammenstøtet med tilhengerfestet til bilen foran.

Han ble påkjørt og frakjørt

Da køen på E 39 bråstoppet klarte Terje Hauan så vidt å unngå å kjøre i bilen foran. Men så kjørte bilen bak inn i ham.