• motorveg.jpg

32 km motorvei i støpeskjeen

Rogaland har blinket ut Rogfast som viktigst i ny NTP (Nasjonal Transportplan). Vest-Agder planlegger 32 km ny firefelts motorvei Søgne — Vigeland med håp om byggestart i 2018.