• Ledelsen i Rogaland politidistrikt har kommet fram til at politidistriktet er inhabil i Tyrkia-saken. Men verken påtaleansvarlig Bjørn Andersen eller politimester Hans Vik vil si noe om hvorfor.

Politiet inhabil i Tyrkia-saken

Politiet vil ikke svare på spørsmål om hvorfor de etter én måned bestemmer at de er inhabile i den såkalte Tyrkia-saken.